Przejdź do treści
Aktualności/Krajowa Liga Żużlowa/Metalkas 2. Ekstraliga

2 Liga Żużlowa: Nowe kryteria związane z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej

GKSŻ przełożeniu

Autor: Sebastian Krauz

2 Liga Żużlowa: Nowe kryteria związane z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej

Główna Komisja Sportu Żużlowego opublikowała nowe kryteria, według których muszą postępować kluby ubiegające się o awans z 2 Ligi Żużlowej do eWinner 1 Ligi żużlowej. Zmiany dotyczą kwestii sportowych, infrastrukturalnych oraz finansowych.

Zmiany wprowadzone przez GKSŻ mają na celu ułatwienie zespołom przeskok pomiędzy ligami. Pierwsza zmiana dotyczy kwestii szkoleniowych. Przede wszystkim, klub awansujący do eWinner 1 Ligi musi się liczyć z koniecznością rozwinięcia działalności szkoleniowej oraz zwiększonym nakładem finansowym (2 Liga Żużlowa ma mniej restrykcyjne zasady). W najbliższych sezonach będzie to posiadanie minimum jednego zawodnika młodzieżowego do lat 13 który uzyska licencje „mż” w klasie 85-125cc oraz minimum dwóch zawodników młodzieżowych do lat 15 (posiadających obywatelstwo polskie). Zawodnicy ci będą musieli uzyskać licencje w klasie 250cc i wystartować w zawodach wpisanych do Kalendarza Sportu Żużlowego zgodnie z regulaminem tych zawodów oraz regulaminem szkolenia w sporcie żużlowym.

Kolejną kwestią jest oświetlenie obiektu. Od sezonu 2023, kluby będą miały obowiązek posiadać co najmniej następującą liczbę indywidualnych miejsc siedzących: 500 (eWinner 1 Liga), dla 300 (2 Liga Żużlowa). Jeśli chodzi o oświetlenie, musi to być minimum 1200 luxów na tor i 900 luxów w parku maszyn i linii ustawienia zawodników. GKSŻ zobowiązała również kluby do stworzenia na stadionie loży prasowej na trybunie dla co najmniej 20 (eWinner 1 Liga) / 10 (2 Liga Żużlowa) osób ze stałymi miejscami dla prasy wyposażonymi w punkty pozwalające na umieszczenie sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz posiadające zasilanie elektryczne. Kluby zobowiązane zostały również do przesyłania Zespołowi Licencyjnemu przepisanych regulaminem dokumentów finansowych do 20 dnia każdego miesiąca.

– Klub jest obowiązany także wykonać wszelkie zobowiązania względem zawodników wynikające z zawartych z nimi kontraktów nie później niż do dnia 31 października Roku Poprzedzającego. Niedozwolone jest natomiast przenoszenie przez Klub jakichkolwiek zobowiązań wynikających z kontraktu z zawodnikiem na osoby trzecie (w przypadku Klubu Ekstraligi i DM I Ligi, a od Sezonu Licencyjnego 2023 także w przypadku klubu DM II Ligi, nie uwzględnia się jakichkolwiek porozumień w zakresie prolongaty wykonania tych zobowiązań) – czytamy w komunikacie.

Informacja za polskizuzel.pl

Fot. Emilia Hamerska – Lengas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *