Przejdź do treści
Aktualności/PGE EKSTRALIGA

Prezydent Leszna: Nie doszło do złamania prawa

Prezydent Leszna

Autor: Jakub Bielak

Prezydent Leszna: Nie doszło do złamania prawa

Przekazaliśmy niespodziewaną informację o nieprawidłowościach stwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową przy przekazywaniu pieniędzy z budżetu miasta Leszna dla klubu żużlowego Unia Leszno. W odpowiedzi na artykuł opublikowany na lokalnej stronie elka.pl prezydent Łukasz Borowiak wydał oświadczenie, w którym skomentował zaistniałą sytuację.

“Odnosząc się do artykułu red. Jarka Adamka w sprawie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, informujemy, że nie doszło do złamania prawa. 

Pieniądze przekazywane Unii Leszno z budżetu miasta były wykorzystywane niezgodnie z prawem

Już w 2019 roku Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych […] po wcześniejszym zawiadomieniu Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wystąpił do Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszanie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej z wnioskiem o ukaranie i zarzucił naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie trybu udzielania zamówień Unii Leszno Sportowej Spółce Akcyjnej na promocję Miasta Leszna przez żużel.

Jednak w dniu 5 marca 2019 r. zapadło w tej sprawie orzeczenie uniewinniające, w którym wskazano, że nie można przypisać odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, albowiem zarzucane czyny nie wyczerpują znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a oskarżyciel nie wykazał, że udzielenie przedmiotowych zamówień nastąpiło bez spełnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. […] Powyższe utwierdziło władze miasta Leszna w prawidłowości stosowanego postępowania i w tym, że nie doszło do naruszenia prawa”.

Oświadczenie prezydenta Borowiaka niewiele wnosi do sprawy. Regionalna Izba Obrachunkowa dogłębnie ukazała w swoim dokumencie pokontrolnym wszelkie nieprawidłowości i dowody łamania prawa, natomiast władze miasta uciekają od tych oskarżeń, powołując się na uniewinnienie z 2019 roku. 

Oczywiście nie skazujemy prezydenta Borowiaka. Sprawę muszą do końca doprowadzić odpowiednie organy. Wydaje się jednak, że w obliczu pracy, jaką wykonała RIO i powagi sytuacji (w końcu mowa o ponad siedmiu milionach złotych), odniesienie się władz miasta do całej sytuacji nie odpowiedziało zainteresowanym na nurtujące pytania. 

MAGAZYN ŻUŻLOWY: Goście Natońskiego: KOŚCIECHA I MARKOWSKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *