Z dwoma mechanikami plus zagraniczni zawodnicy mogą wyjeżdżać z kraju! Nowy regulamin sanitarny!

Najważniejsza z nich to aktualizacja związana z liczbą mechaników. Z uwagi na ograniczenie liczby osób w strefach, zawodnikowi przysługuje aktualnie do dwóch mechaników na meczu i treningu.

Najważniejsze aktualizacje Regulaminu Sanitarnego:

  • W przypadku wyjazdu zawodnika (także mechaników lub osób z teamu zawodnika) z Polski w trakcie sezonu, po powrocie będzie on mógł uczestniczyć w treningach i zawodach po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR.
  • Zachowanie dystansu 2 metrów w każdej strefie podczas treningu – nie dotyczy sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, np. pomiędzy zawodnikami na torze, pomiędzy mechanikiem i zawodnikiem w sytuacji pracy przy sprzęcie, itp., jak również wstępu mechaników na tor, podczas poprawy sprzętu przed biegiem, czy transportu motocykla po upadku.
  • Każdy zawodnik przybywa na mecz razem ze swoim mechanikami jednym pojazdem ze sprzętem, nie więcej niż trzy osoby w pojeździe, wstęp na obiekt mają wyłącznie osoby przyjeżdżające we własnym pojeździe, zabrania się wchodzenia członków ekipy gości i gospodarzy indywidualnie na obiekt poza pojazdem.
  • Od 6 godzin przed zawodami oraz przez cały czas trwania zawodów w strefie parku maszyn mogą przebywać wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR. Aktualna lista osób jest prowadzona przez koordynatora sanitarnego SE.
  • Od 6 godzin przed zawodami, stosując zapisy sanitarne regulaminu, dostęp do strefy parku maszyn mają osoby urzędowe PZM/SE, osoby funkcyjne organizatora zawodów, osoby funkcyjne drużyn oraz obsługa TV. Zawodnicy obu drużyn oraz ich teamy mają dostęp od 3 godzin przed zawodami.

foto źródłó: lamar.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *