Istotne zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon 2021

Na stronie Polskiego Związku Motorowego opublikowany został nowy REGULAMIN ZAWODÓW MOTOCYKLOWYCH NA TORACH ŻUŻLOWYCH.
W dziale III. zawarto Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon 2021, w którym znalazły się
zapowiadane zmiany, m.in. obowiązkowa obecność w składzie zawodnika do 24 roku życia i tylko jeden
“gość” w zespole.

Najważniejsze nowości z Regulaminu DMP 2021:

 • W każdej drużynie pod numerem 1-5 lub 9-13 musi być zgłoszony jeden zawodnik krajowy lub obcokrajowiec do lat 24 (biorąc pod uwagę rok urodzenia). Zawodnik ten nie jest liczony do limitu zawodników polskich (art. 709 ust.5) – zapis ten dotyczy nie tylko PGE Ekstraligi, ale też eWinner 1. Ligi oraz 2. Ligi Żużlowej.
 • W każdej drużynie musi być zgłoszonych co najmniej 4 zawodników spełniających łącznie następujące kryteria:
  – są zawodnikami krajowymi
  – nie posiadają licencji międzynarodowych wydanych przez inną FMN niż PZM,
  – są zgłoszeni z numerami 1 -7 lub 9 -15 (art. 709 ust. 2 pkt 1-3).
 • W składzie każdej drużyny może być zgłoszony jeden zawodnik biorący udział w danych zawodach jako „gość”. Może być zgłoszony wyłącznie w przypadku, gdy u co najmniej jednego zawodnika spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu stwierdzony zostanie pozytywny wynik na obecność koronowirusa COVID-19 (art. 709 ust. 7).
 • Jeżeli na dwie godziny przed zawodami sędzia i komisarz toru (w przypadku braku Jury Zawodów) lub całe Jury Zawodów jednogłośnie stwierdzą, że z winy organizatora nie ma możliwości przygotowania na zawody toru zgodnego z regulaminem, sędzia lub Jury Zawodów orzeka walkower na korzyść drużyny gości (art. 714 ust. 6).
 • Jeżeli mecz został przerwany ze względu na nieregulaminowy stan toru spowodowany warunkami atmosferycznymi, mecz uważa się za rozegrany, jeśli zakończyło się co najmniej 8 biegów w części zasadniczej lub co najmniej 12 biegów w części finałowej. Jeżeli mecz został przerwany z innych powodów, decyzję co do tego meczu podejmie podmiot zarządzający według własnego uznania, kierując się dobrem sportu, zasadami: fair-play, uczciwej rywalizacji sportowej i sprawiedliwości (art. 717 ust. 3).
 • Na każdy mecz części zasadniczej rozgrywek może zostać powołane Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną (art. 737 ust.1).
 • Na każdy mecz części finałowej rozgrywek powołuje się Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną (art. 737 ust. 2).
 • Wykonuje się obowiązkowe badanie na obecność alkoholu w organizmie (art. 737 ust. 4).
 • W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (np. zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie rozgrywek) podmiot zarządzający może zawiesić lub zakończyć sezon rozgrywkowy w dowolnym momencie, a także ustalić kolejność końcową drużyn w momencie takiego zakończenia sezonu (art. 739).

Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych od 2021 roku obejmie także ważną zmianę dotyczącą występów zawodników w polskich ligach, zaliczanych do wymogu liczby zawodników krajowych w drużynach. Nowy zapis zawarty jest w art. 18 i brzmi: Zawodnik, który przed uzyskaniem licencji „Ż” posiadał licencje zawodnika sportu żużlowego innej FMNR nie może być uwzględniony w wymaganej regulaminowo liczbie zawodników krajowych w drużynie, o ile regulamin danego rodzaju rozgrywek wprowadza taki wymóg (nie dotyczy to zawodników, którzy uzyskali licencję „Ż” przed dniem 31.10.2020).

fot. Patryk Kowalski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *