Żużel - Best Speedway Tv : Wiadomości Żużlowe

Przejdź do treści
Aktualności/PGE EKSTRALIGA

Istotne zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon 2021

Istotne zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon 2021

Autor: Małgorzata Olejniczak

Istotne zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon 2021

Na stronie Polskiego Związku Motorowego opublikowany został nowy REGULAMIN ZAWODÓW MOTOCYKLOWYCH NA TORACH ŻUŻLOWYCH.
W dziale III. zawarto Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski na sezon 2021, w którym znalazły się
zapowiadane zmiany, m.in. obowiązkowa obecność w składzie zawodnika do 24 roku życia i tylko jeden
“gość” w zespole.

Najważniejsze nowości z Regulaminu DMP 2021:

 • W każdej drużynie pod numerem 1-5 lub 9-13 musi być zgłoszony jeden zawodnik krajowy lub obcokrajowiec do lat 24 (biorąc pod uwagę rok urodzenia). Zawodnik ten nie jest liczony do limitu zawodników polskich (art. 709 ust.5) – zapis ten dotyczy nie tylko PGE Ekstraligi, ale też eWinner 1. Ligi oraz 2. Ligi Żużlowej.
 • W każdej drużynie musi być zgłoszonych co najmniej 4 zawodników spełniających łącznie następujące kryteria:
  – są zawodnikami krajowymi
  – nie posiadają licencji międzynarodowych wydanych przez inną FMN niż PZM,
  – są zgłoszeni z numerami 1 -7 lub 9 -15 (art. 709 ust. 2 pkt 1-3).
 • W składzie każdej drużyny może być zgłoszony jeden zawodnik biorący udział w danych zawodach jako „gość”. Może być zgłoszony wyłącznie w przypadku, gdy u co najmniej jednego zawodnika spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu stwierdzony zostanie pozytywny wynik na obecność koronowirusa COVID-19 (art. 709 ust. 7).
 • Jeżeli na dwie godziny przed zawodami sędzia i komisarz toru (w przypadku braku Jury Zawodów) lub całe Jury Zawodów jednogłośnie stwierdzą, że z winy organizatora nie ma możliwości przygotowania na zawody toru zgodnego z regulaminem, sędzia lub Jury Zawodów orzeka walkower na korzyść drużyny gości (art. 714 ust. 6).
 • Jeżeli mecz został przerwany ze względu na nieregulaminowy stan toru spowodowany warunkami atmosferycznymi, mecz uważa się za rozegrany, jeśli zakończyło się co najmniej 8 biegów w części zasadniczej lub co najmniej 12 biegów w części finałowej. Jeżeli mecz został przerwany z innych powodów, decyzję co do tego meczu podejmie podmiot zarządzający według własnego uznania, kierując się dobrem sportu, zasadami: fair-play, uczciwej rywalizacji sportowej i sprawiedliwości (art. 717 ust. 3).
 • Na każdy mecz części zasadniczej rozgrywek może zostać powołane Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną (art. 737 ust.1).
 • Na każdy mecz części finałowej rozgrywek powołuje się Jury Zawodów oraz przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną (art. 737 ust. 2).
 • Wykonuje się obowiązkowe badanie na obecność alkoholu w organizmie (art. 737 ust. 4).
 • W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (np. zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie rozgrywek) podmiot zarządzający może zawiesić lub zakończyć sezon rozgrywkowy w dowolnym momencie, a także ustalić kolejność końcową drużyn w momencie takiego zakończenia sezonu (art. 739).

Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych od 2021 roku obejmie także ważną zmianę dotyczącą występów zawodników w polskich ligach, zaliczanych do wymogu liczby zawodników krajowych w drużynach. Nowy zapis zawarty jest w art. 18 i brzmi: Zawodnik, który przed uzyskaniem licencji „Ż” posiadał licencje zawodnika sportu żużlowego innej FMNR nie może być uwzględniony w wymaganej regulaminowo liczbie zawodników krajowych w drużynie, o ile regulamin danego rodzaju rozgrywek wprowadza taki wymóg (nie dotyczy to zawodników, którzy uzyskali licencję „Ż” przed dniem 31.10.2020).

Reklamy

fot. Patryk Kowalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasi partnerzy

×