Żużel - Best Speedway Tv : Wiadomości Żużlowe

Przejdź do treści
Aktualności

#7 Co nowego w regulaminie? W 1. i 2. lidze ZZ-tka tylko za najlepszego w drużynie

regulaminie

Autor: Wiktoria Wybraniec

#7 Co nowego w regulaminie? W 1. i 2. lidze ZZ-tka tylko za najlepszego w drużynie

Od przyszłego sezonu w regulaminie będziemy mieli około 10 zmian. Oto siódma z nich.

Jedną z bardziej rygorystycznych zmian w regulaminie jest możliwość stosowania zastępstwa zawodnika. O ile w tym sezonie nie było z tym problemu, o tyle w nadchodzącym przywilej ten będzie można stosować tylko za zawodnika z najlepszą średnią w drużynie.

„Regulamin DM I Ligi i DM II Ligi 2023” – rozdział 2, art. 761: Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający łącznie następujące warunki:

1) ma prawo być zgłoszonym do zawodów,

2) posiada pierwszą średnią indywidualną (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, określoną wg zasad zamieszczonych w postanowieniach na dany sezon,

Reklamy

Tim Soerensen nowym zawodnikiem Startu Gniezno

3) jest skierowany na kwarantannę lub posiada zwolnienie lekarskie, wystawione zgodnie ze wzorem obowiązującym w kraju jego wystawienia, na okres co najmniej 15 dni, w których zawiera się data zawodów, załączone do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie oświadczenia o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych. Podstawą do wystawienia ww. oświadczenia jest posiadanie przez zawodnika dokumentu poświadczającego skierowanie na kwarantannę lub właściwego zwolnienia lekarskiego, które Klub jest zobowiązany dostarczyć SE / GKSŻ w oryginale lub kopii (w przypadku przedstawienia kopii zwolnienia oryginał do okazania na wezwanie SE / GKSŻ) w terminie do 7 dni od daty zawodów, których zwolnienie to dotyczy;

4) nie jest zgłoszony pod numerem 6, 7, 8 oraz 14, 15, 16 otrzymuje status zawodnika zastępowanego, który jest liczony do składu drużyny, co spełnia wymogi art. 759.”

Fot. Emilia Hamerska-Lengas

MAGAZYN ŻUŻLOWY – kliknij TUTAJ

#7 Co nowego w regulaminie? W 1. i 2. lidze ZZ-tka tylko za najlepszego w drużynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasi partnerzy

×