Przejdź do treści
Aktualności

#3 Co nowego w regulaminie? Limity finansowe

Taśmy Startowej

Autor: Wiktoria Wybraniec

#3 Co nowego w regulaminie? Limity finansowe

Od przyszłego sezonu w regulaminie będziemy mieli około 10 zmian. Dzisiaj przedstawiamy trzecią z nich.

Jedną z nowości, które wprowadza PGE Ekstraliga są ryczałty. Jest to nic innego jak należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry. Dzięki takiej zmianie zawodnik co miesiąc będzie mógł dostawać ustaloną wcześniej stawkę, bez konieczności wyjeżdżania na tor.

„Zbiór Zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2023” – § 16 [Zasady ustalania wynagrodzenia w kontraktach zawodowych zawodników startujących w rozgrywkach o DMP], pkt. 1, 2 i 4:

„1. W ramach kontraktu zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP ustala się następujące składniki wynagrodzenia zawodnika w danym sezonie:

1) kwota stała – wynagrodzenie przeznaczone na wykonanie kontraktu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontraktu amatorskiego,

2) kwota zmienna – wynagrodzenie za zdobyte punkty i bonusy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kontraktu amatorskiego, albo zamiast kwoty zmiennej: klub może ustalić z zawodnikiem ryczałtową stawkę wynagrodzenia za każdy miesiąc obowiązywania kontraktu lub za każdy mecz, na który zostanie on powołany, stawi się na mecz i jest gotowy do startu bez względu na to, czy w nim wystartuje, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

3) inne świadczenia pieniężne – inne ustalone przez strony zasady wynagradzania zawodnika, wyrażone w formie pieniężnej.

Apator dopiął swego! Nowy zawodnik U-24 na pokładzie

#3 Co nowego w regulaminie? Limity finansowe

2. Ustala się zasady wynagradzania zawodnika startującego w rozgrywkach o DMP w ramach poszczególnych składników wynagrodzenia:

1) w przypadku przerwania meczu i konieczności jego powtórzenia stawka wynagrodzenia wypłacana zawodnikowi jako kwota zmienna za pojedynczy zdobyty punkt lub bonus w przerwanych zawodach wynosi 0 zł, a ryczałtu za mecz nie wypłaca się,

2) w przypadku, gdy dany bieg w meczu zakończy się wynikiem 5:1 lub 1:5 zawodnikowi, który zajął w danym biegu 3 miejsce przysługuje wynagrodzenie odpowiadające 25% stawki za zdobyty punkt wskazanej w treści kontraktu – nie dotyczy ryczałtu za mecz,

3) w przypadku meczów barażowych zawodnikowi klubu Ekstraligi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% stawki za zdobyty punkt lub bonus – ryczałt za mecz wypłaca się w wysokości 25% jego wysokości,

4) w przypadku zawodnika rezerwowego, który nie wyjechał w danym meczu do żadnego biegu lub zdobył w danym meczu 0 punktów przyjmuje się, że klub wypłaci zawodnikowi wynagrodzenie zmienne za ten mecz o wartości nie większej niż równowartość za 1 zdobyty punkt według kwoty zmiennej określonej w ust. 1 pkt 2 – nie dotyczy ryczałtu za mecz.

W Rawiczu latają co tydzień, a nie jak w Lublinie raz na rok

#3 Co nowego w regulaminie? Limity finansowe

4. Wszelkie świadczenia pieniężne z innych tytułów niż ustalone w ust. 1 pkt 1-2, a w szczególności, z tytułu wynagrodzenia lub zwrotu kosztów przejazdu za mecz odwołany, wykonywanych usług, premii oraz nagród pieniężnych, sprzedaży jakichkolwiek towarów, w tym sprzętu żużlowego muszą być wyszczególnione w kontrakcie wraz z kwotą danego świadczenia wyrażoną wartością pieniężną w ramach składnika wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.”

Fot. Sandra Rejzner

MAGAZYN ŻUŻLOWY – kliknij TUTAJ

#3 Co nowego w regulaminie? Limity finansowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *