Żużel - Best Speedway Tv

#2 Co nowego w regulaminie? Wprowadzamy Prekontrakty | Żużel - Best Speedway TV
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
regulaminie

#2 Co nowego w regulaminie? Wprowadzamy Prekontrakty

#2 Co nowego w regulaminie? Wprowadzamy Prekontrakty

Od przyszłego sezonu w regulaminie będziemy mieli około 10 zmian. Oto druga z nich.

O zrywaniu kontraktów przez zawodników w ostatniej chwili niedawno mówiło się bardzo intensywnie. Szczególną uwagę przykuła sprawa Jasona Doyla, który po ogłoszeniu w czerwcu swojego pozostania z Unią Leszno, parę miesięcy później zdanie zmienił i zerwał umowę z dotychczasowym klubem. Prekontrakty mają zapobiegać takim sytuacją i odstraszać myśli zawodnika o zerwaniu umowy, bo kary są naprawdę wysokie. Z tego powodu pojawiły się zmiany w regulaminie.

„Regulamin Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym 2023” – rozdział 6, art. 233, pkt. 4:

Apator dopiął swego! Nowy zawodnik U-24 na pokładzie

#2 Co nowego w regulaminie? Wprowadzamy Prekontrakty

W okresie od 15 czerwca danego sezonu (dla zawodnika nieposiadającego ważnego kontraktu lub na nie wcześniej niż na 135 dni przed datą zakończenia kontraktu – dla zawodnika posiadającego ważny kontrakt) do 31 października danego sezonu klub może podpisać i zawrzeć z zawodnikiem Prekontrakt na poniższych zasadach:

1) określający okres kontraktu (umowy przyrzeczonej), który może być zawarty na czas określony, nie krótszy niż do końca kolejnego sezonu i nie dłuższy niż 6 sezonów,

2) określający zakończenie najbliższego podstawowego okienka transferowego następującego po zawarciu Prekontraktu jako termin w ciągu, którego ma być zawarty kontrakt (umowa przyrzeczona) – pod rygorem: a) odmowy potwierdzenia zawodnika przez podmiot zarządzający do startu w zawodach w Polsce przez okres, na który miał być zawarty kontrakt (umowa przyrzeczona), którego dotyczy Prekontrakt (tj. we wszystkich sezonach, w których miał obowiązywać kontrakt/umowa przyrzeczona) – w przypadku uchylenia się od zawarcia kontraktu (umowy przyrzeczonej) w tym terminie przez zawodnika, b) zapłaty przez klub na rzecz zawodnika kary umownej w wysokości 500.000 zł netto za każdy sezon, którego dotyczy Prekontrakt (tj. we wszystkich sezonach, w których miał obowiązywać kontrakt/umowa przyrzeczona) – w przypadku uchylenia się od zawarcia kontraktu (umowy przyrzeczonej) w tym terminie przez klub,

Reklamy

3) może być rozwiązany za porozumieniem stron,

4) sporządzony na piśmie wg wzoru zamieszczonego w załącznikach do niniejszego regulaminu, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZM lub SE,

W Rawiczu latają co tydzień, a nie jak w Lublinie raz na rok

#2 Co nowego w regulaminie? Wprowadzamy Prekontrakty

5) podpisany przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu,

6) podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika w przypadku, gdy zawodnik nie ukończył 18 roku życia,

7) wniesienie przez klub do podmiotu zarządzającego opłaty w wysokości 1000 zł za każdy sezon, na który Prekontrakt został zawarty (która przepada i nie podlega zwrotowi na rzecz klubu, gdy klub na dzień podpisania Prekontraktu posiada przeterminowane płatności w stosunku do swoich zawodników z tytułu podpisanych przez niego kontraktów),

8) zgłoszony do zatwierdzenia przez właściwy podmiot zarządzający w ciągu 3 dni od daty jego podpisania – Prekontrakt nabiera mocy i może być komunikowany publicznie obowiązującej z chwilą zatwierdzenia go przez podmiot zarządzający – będzie on zatwierdzony wyłącznie w przypadku, gdy klub na dzień podpisania Prekontraktu nie posiada przeterminowanych płatności w stosunku do swoich zawodników z tytułu podpisanych przez niego kontraktów (podmiot zarządzający odmawia zatwierdzenia Prekontraktu, gdy klub na dzień podpisania Prekontraktu posiada przeterminowane płatności w stosunku do swoich zawodników z tytułu podpisanych przez niego kontraktów).”

Fot. Sandra Rejzner

MAGAZYN ŻUŻLOWY – kliknij TUTAJ

#2 Co nowego w regulaminie? Wprowadzamy Prekontrakty

Zostaw komentarz

  • redakcja@bestspeedwaytv.pl
  • tel. 571242003

Tytuł zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 2338

 2022 © Best Speedway TV | Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części bez zgody redakcji jest zabronione.

×